Kategorie

Dane firmy

DecorTech Kuroś Pawłowska, Kandefer Spółka Jawna

DecorTech Kuroś Pawłowska, Kandefer Spółka Jawna

Adres

Sułkowskiego 24

76-200 Słupsk

Pomorskie

E-mail

Adres do kontaktu: decortech@decortech.pl

Telefon

Małgorzata Kuroś-Pawłowska: 601 617 185

Dorota Kandefer: 509 086 987

Konto bankowe

Numer rachunku: 78 1050 1764 1000 0092 5225 8679

Dane firmy:

NIP: 8393201419

Regon: 369445420

Adres

Banacha 11/2

76-200 Słupsk

Polityka Prywatności

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ze skutkiem od 25 maja 2018 r. informujemy Pana/Panią o przetwarzaniu danych osobowych.

1.      Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DecorTech Kuroś-Pawłowska, Kandefer, Spółka Jawna z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Sułkowskiego 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000717629, NIP: 8393201419, REGON: 36944542000000.

2.      Cel i czas przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie realizowane do celów związanych ze sprzedażą detaliczną i wysyłkową i dotyczącymi jej przepisami prawa, które wymagają od nas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na czas realizacji zamówienia i sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu zobowiązań sprzedażowych, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy do tego uprawnione.

3.      Sposób pozyskania i zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe pozyskane od Pana/Pani, które zostały przekazane w procesie zamówienia i sprzedaży towarów. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji świadczonych usług zgodnie z przepisami prawa i procedurami obowiązującymi u Administratora danych osobowych.

4.      Udostępnianie danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m. in. dostawcom usług IT, obsłudze finansowo-księgowej, prawnej itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Pana/Pani dane mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym i współpracującym z Administratorem w ramach świadczenia usług oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego) czy umożliwienia przeprowadzenia kontroli organom do tego uprawnionym.

5.      Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na mocy art. 15-22 RODO przysługują Panu/Pani następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

·         prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

·         prawo żądania sprostowania danych,

·         prawo do usunięcia danych,

·         prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

·         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

·        prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniemz

·   prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO),

·         niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy złożyć pisemny wniosek umożliwiający zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem adresu mailowego.

Kontakt na adres mailowy: decortech@decortech.pl

Jednocześnie informujemy, że zbieranie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji świadczonych usług uniemożliwia ich wykonanie.